Spanielsko detske oblecenie

Skutočné nebezpečenstvo výbuchu sa zvyšuje, ak je vzduch poprášený iným typom prachu. Môžu žiť s drevom, jemným uhoľným prachom alebo práškovými farbami. V dôsledku vysokej koncentrácie jemných zŕn prachu rôzneho pôvodu sa môže vyskytnúť výbuch. Je pravdepodobné, že zapálenie je spôsobené otvoreným ohňom, elektrickými iskrami, elektrostatickými prúdmi alebo tými časťami strojov, ktoré sú ohrievané na veľkú teplotu.

Na minimalizáciu rizika výbuchu a výbuchu sú potrebné zariadenia na odprašovanie, pričom najvyššiu účinnosť zariadení na zber prachu zabezpečujú miestne pobyty, ktoré môžu mať podobu samonosných ramien, odkvapov alebo odkvapov, ktoré sú uložené v blízkosti zdroja emisií. Každý prachový klaster by mal byť odstránený na báze prúdu, aby sa nedostal do posunu a opätovného poprášenia. Nádobu na prach je potrebné pravidelne vyprázdňovať.

Zariadenia na odsávanie prachu chcú byť mierne s radou atex. Ventilátory a filtre sú nastavené, čo je spoločné s platnými normami. Inštalácia atex (atex inštalácia vo verzii uvoľňuje z výbušných panelov, ktoré spôsobujú výbušný filter. Filtre môžu byť jedno alebo môžu byť opakovane použiteľné.Výbuch prachu v konštrukcii spôsobuje, že membrána sa delí, výbušné plyny sa vytvárajú v atmosfére takým spôsobom, že nedochádza k poškodeniu filtra.

Doplnkovým vybavením systému na odstraňovanie prachu môžu byť iskry alebo moderné hasiace zariadenia v byte inštalácie s použitím oxidu uhličitého. Spätné klapky by sa mali namontovať na ventilačné potrubia privádzané do filtra. Účelom klapiek je zabrániť šíreniu plameňa v zariadení.