Prenajom a pokladna 2015

Ak začínáte našu finančnú energiu, starostlivo skontrolujte, či si nemusíte kupovať poštovú sieť neo & nbsp; a zaobchádzať s ňou každý deň v priamom obchode. Poľské predpisy nás veľmi pomaly a jasne informujú o tom, kto chce prevziať registračnú pokladnicu a kto musí vydávať potvrdenky.

V roku 2015 sa v poľskom svete výrazne znížil počet daňových poplatníkov, ktorí boli oprávnení vyhrať z dodatočných výnimiek z dôvodu vedenia registračných pokladníc, čo znamená, že pokladnica sa stáva nevyhnutnosťou pre čoraz väčší počet občanov.

https://pipe-forte.eu/sk/

V súlade s rôznymi ustanoveniami zákona o DPH sú všetci daňovníci vo svojom vlastnom svete povinní používať pokladnice na predaj fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť. Daňoví poplatníci sú viac povinní používať registračné pokladnice v prípade registrácie predaja na prácu farmárov s paušálnou sumou. Iba daňoví poplatníci, ktorých ročný príjem presahuje 20 000 PLN, musia získať daňové sumy.

Za zmienku stojí skutočnosť, že autodielne nemusia vedieť, ako sa pokladne, ak výrobky, ktoré predávajú, zostavujú priamo v automobiloch. V takýchto možnostiach poskytujú autoservisy službu a nepredávajú určitý tovar. Daňové úrady tiež uvádzajú, že pri takomto úspechu na faktúrach vytvorených pre opravárenský servis nevstupujú do zmontovaných častí, pretože špecifikácia týchto materiálov môže sťažiť získanie daného uvoľnenia pre potrebu mať fiškálne pokladnice.

Predajcovia elektriny a spoločnosti, ktoré poskytujú telekomunikačné, poisťovacie a finančné služby, sú vo svojom svete oslobodení od registračných pokladníc. Výnimky môžu prijať spoločnosti, ktoré poskytujú služby priamo na trhu s nehnuteľnosťami. Je potrebné pripomenúť, že spoločnosti nemusia objednávať zásielky z registračných pokladníc, pretože platba sa zvyčajne uskutočňuje na bankový účet. Iba taxikári a nové spoločnosti, ktoré poskytujú služby osobnej dopravy, už nemôžu využívať výnimky vo výške 20 000 PLN.