Pokladnicny stav

https://neoproduct.eu/sk/spartanol-ziviny-pre-hmotnost/

Uzemnenie je najdôležitejším faktorom vo všetkých elektrikách. Každý si myslí, že v uzemňovacích procesoch nie je napätie, ale nemala by z nich prúdiť žiadna elektrina, a je to úplne iné .... V každom dome alebo byte samotnom sú stovky metrov uzemňovacích drôtov, a to iba na prakticky aký účel? Je to preto, že soket je uzemnený, že v ňom nie je žiadny pohyb, keď s ním nie je nič spojené? Aká dôležitá je uzemnenie celej elektrickej inštalácie? Ak chcete poznať reakciu na tieto problémy, prečítajte si tento príspevok až do konca.

Čo ukazuje, že elektrická inštalácia je uzemnená? Elektrická odpoveď sa dá zistiť v samotnej otázke, ale my ju vysvetlíme skvele, ako máme. Koniec koncov, v každom dome, kde sú zásuvky, sa okrem fázových a neutrálnych vodičov uskutočňujú aj uzemňovacie drôty. V žiadnom prípade nenavrhujú polohu jednotlivých zariadení. V domácom rozvádzači sú obvykle umiestnené ochranné vodiče, ktoré sú odvádzané do kovového prvku, ktorý je ľahko spojený so zemou. Aký je účel uzemnenia? Ako sme už spomenuli, samozrejme, uzemnenie je ochranný systém, ktorý sa v domácich inštaláciách spája mnoho rokov. Ďalším dôvodom použitia uzemnenia je pracovný dôvod, pretože vďaka nemu všetky zariadenia, ktoré sa navzájom dobre spoznávajú v stavebníctve, fungujú dobre. Ak chcete získať tento druh drôtov, musíte premýšľať o tom, že majú rôzne znaky. Mimoriadne veľký je PE - ochranný vodič, ktorý vytvára žlto-zelenú farbu, a PEN, čo je neutrálny vodič, ktorý má tiež ochrannú funkciu. Kábel si pamätá aj modro. Aj zásuvky, ktoré nemajú uzemňovací kolík, majú svoj vlastný štýl ochrany proti úrazu elektrickým prúdom. Takéto zástrčky majú zvyčajne označenie (dve prekrývajúce sa štvorce, čo znamená, že nemusia byť uzemnené.