Pokladna a terminal

Rezervný finančný trezor nie je potrebný, v nariadeniach nikde nie je zmienka o potrebe jeho použitia. Áno, a prečo míňať peniaze za peniaze navyše a pre čo bude užitočné?Predovšetkým je to rezervná finančná registračná pokladnica, takže je rovnako ako každá iná registračná pokladnica, takže pri registrácii môžete použiť pokladňu pre dieťa. Vyberú sa tým ďalšie náklady.

Ako viete, náhrada za takýto nákup pokrýva až 90% jeho hodnoty. Takže ak za to nebudeme platiť dobre, stojí za to si zapamätať akékoľvek zabezpečenie. Spolu s výhodami, na ktoré majú nárok, sú ich povinnosti obmedzené. Keďže rezervná finančná pokladnica sa používa len vtedy, keď je to dôležité, je potrebné ju nahlásiť aj daňovému úradu, v ktorom je postup priraďovania registračného čísla rovnaký. Musíte vytvoriť s tým, že v období zlyhania základnej pokladnice POSNET sa daňovník musí postarať o to, aby bolo rovnocenné s potrebou pozastaviť predaj, kým sa porucha neodstráni. Vlastníctvo rezervnej fiškálnej pokladnice takúto potrebu nepotrebuje, pretože v prípade zlyhania môže mať obvyklá z poslednej rezervy a pridáva to isté. Riziko zastavenia predaja sa tak zbytočne znižuje. To poskytuje ďalšie zabezpečenie. Obzvlášť potrebné sú ženy, ktoré spôsobujú osobitnú obchodnú úlohu. Zlyhanie metódy v takomto odvetví môže viesť k celkovým finančným stratám. Niekoľko hodín zlyhania znamená veľa peňazí pre inštitúcie, ku ktorým každý deň prichádzajú stovky ľudí. Stojí za to chrániť sa pred takýmito prípadmi. Bohužiaľ je to žiaduce v mobilnej výrobe alebo pri zavádzaní malého obchodu, v ktorom sa nevykonáva veľa transakcií, pretože pozastavenie činnosti na niekoľko hodín v obchode, kde nákupy nie sú veľké, prirodzene významne neovplyvní stratu zárobkov. Preto by ste mali zvážiť, či pri poslednom úspechu príde rad na inštaláciu a nákup iného zariadenia.