Paypass stranky

Ak poznáte kartu PayPal, môžete platby neuveriteľných súm uskutočniť oveľa rýchlejšie, ako tomu bolo v minulosti, keďže zákon dal pozor na dobre opotrebovanú kartu, z ktorej sa stiahol známy potrebný styk kvôli skutočnosti, že vyhlásenie malo magnetické pásmo. Bezkontaktné karty tým trpia, že ak suma, ktorú plánujeme zaplatiť motokárom, bude neplatná, nebude existovať povinné priemerné zálohovanie. Ak však chceme vyrovnať výplatu jemnejších mincí súčasnej záchrane, terminál poskytne správu, že pomocou mimoriadnej cenzúry drží výpočet súhlasu. Správne overenie tohto zadania kódu PIN, koniec koncov, puzdro musí opustiť mapu do terminálu, čo v prípade otvorenej mapy skutočne ide, keď musíte potiahnuť. Popieranie sa obáva, že sa dočasné transakcie uskutočnia od prípadu k prípadu, keď zostaneme okolo terminálu v hypermarkete, pretože táto metóda predpokladá, že karta sa priblíži na vzdialenosť asi 4 cm. Vyhlásenie o blízkosti by malo byť financované z oboch moderných výplatných pásiem, ktoré sa tiež dajú o ňom bežne oboznámiť, samozrejme ako každá nezávislá stránka.