Nahodna nemecka udalost

https://dr-ext.eu/sk/

Špecifickosť technických prekladov spočíva v zavedení obsahu dokumentácie do konkrétnej konvencie, pretože odosielateľ aj klient správy sa redukujú na technické témy na základe jazykovej konvencie špecifickej pre konkrétnu oblasť, priemysel alebo spoločnosť. Najdôležitejšou súčasťou technického prekladu je preto technický štýl vyjadrovania, t. J. Špecializovaný spôsob formulovania myšlienok, ktorého základným návrhom je výber informácií. inžinierstva.

Úlohou technického prekladu je nasmerovať príjemcu cudzieho jazyka na rovnaké informácie ako v kontexte napísanom v zdrojovom štýle. Štandardom prijatým prekladateľskými kanceláriami v hlavnom meste je poskytovanie technického prekladu, ktorý prekladatelia vopred vyvinuli na overenie. Existuje preto obvyklá súčasť postupu vytvorenia technického prekladu, ktorý dokonca hovorí o pripravovanej vynikajúcej triede prekladu. Overovatelia si tento text prečítali, pretože téza tretej strany, ktorá sa nezačala aktívne v preklade dokumentu a môže si prečítať jeho históriu z diaľky, pomáha spoľahlivo skontrolovať technický preklad.

Korunou prekladateľského procesu sú podstatné korektúry a jazykové overovanie technických prekladov. Niekedy sa však scvrkáva, že obsah základu existuje dodatočne prediskutovaný s človekom, a účelom konzultácie s klientom je určiť terminológiu odvetvia, ktorú používa. Pre štandardizáciu uzavretej terminológie v technických prekladoch sú moderné IT riešenia, ktorých úlohou je prevádzka prekladateľského procesu a kondenzácia terminológie používanej pri prekladoch v terminologických databázach. V dnešnej jazykovej verzii sa tiež menia texty popisujúce grafické prvky, ktoré sa musia tiež preložiť a upraviť z hľadiska počtu.