Jemielnica cistercianske opatstvo

Jemielnica má spoločnú farbu vďaka rukopisným mestám Opole. Potom nesie smrť a stagnáciu a turisti často navštevujú túto oblasť. Čo ich sem priťahuje?Tu existuje najvyšší cisterciánsky náboženský tím. Spolu s opačnými cisterciánskymi opátstvami ho trochu hanebne reprezentuje. Teplé zapojenie miestnosti v pagode ostro kontrastuje s dôkladne penny oficiálnou brázdou.Vytvorenie cisterciánskeho opátstva vo Jemielnici je naplánované na rovnakú časť 13. storočia, ale medzitým existujú slony, aby si svoje koncepcie stanovené včas určili. Prevláda značených budov existuje na začiatku štrnásteho storočia, bolo však pochopiteľné, že stáli v pozícii oteckov budov. Aj keď v neskoršom priebehu cirkvi boli spojky budov starodávnych mníchov bežne modifikované, zachovávali známú starodávnu gotickú banalitu.Šokuje ho elegantne vybavený kostolík, v ktorom vládne všadeprítomný barok. Bohato zakryté sú prvé oltáre aj vedľajšie bočné oltáre. Priehrady lode sú poranené bežnými zraneniami, rozpis je navyše senzačný. Je vhodné pozrieť sa na výskumné obrázky v kaplnke sv. Joseph.