Cena poziarneho postrekovaca

V úspechu ohňa je najdôležitejšia ostrá a efektívna reakcia, vďaka ktorej sa minimalizujú možné straty. Občas môže dokonca prispieť k záchrane ľudského života. Na to, aby táto reakcia bola dobrá, je potrebné vedieť, v akom meradle sa má robiť a čo venovať pozornosť. V opačnom prípade začneme hasenie v uzavretom interiéri, t. J. Vo vysokom priestore, v prvom prípade je potrebné pripomenúť, že náš manévrovací priestor je nízky v súvislosti so súčasným, že si nemôžeme dovoliť používať všetky prípravky. Nepochybne najúčinnejšou vodnou parou, ktorej servis je pravdepodobne rýchlo vedie k neutralizácii hrozby.

Na otvorených plochách, kde neumožňuje správnu koncentráciu, nie je vhodná para ako hasiaci prostriedok, vďaka čomu je možné uhasiť požiar. Avšak v krátkych budovách je dokonale pridaná. Často sa vracia aj na lodiach, v obydliach, v ktorých sa spracúvajú plyny alebo sopečné kotly, kde nie je možné používať vodu. Základným pôsobením pary, ktorá umožňuje eliminovať oheň, je neutralizovať kyslík, bez ktorého plameň nebude trvať. Jeho mimoriadnou črtou je skutočnosť, že tento efekt je organizovaný veľmi rýchlo, takže požiar sa nebude môcť dostatočne šíriť. To je mimoriadne dôležité, pretože vo forme, keď sa požiar zvyšuje na plnú budovu, pravdepodobne nebude uhasený tým istým párom. Je potrebná široká škála hasičských zásahov, ktoré spočívajú v tom, že straty spôsobené požiarom budú veľmi vysoké.