Cash register novitus small plus mesacna sprava

Každý podnikateľ, ktorý je fiškálnou pokladnicou vo svojej spoločnosti, sa každý deň potýka s novými problémami, ktoré zariadenia môžu tiež generovať. Registračné pokladnice, podobne ako všetky elektronické zariadenia, nie sú nezávislé od chorôb a niekedy sa pokazia. Nie vlastník firmy vie, že kedykoľvek sa záznam spracúva pomocou pokladnice, mal by mať iné takéto zariadenie - iba na zlyhanie prvého.

Neexistencia záložnej pokladne pre elzab pri ďalšom predaji produktov alebo pomoci môže viesť k uloženiu pokút daňovým úradom, pretože zabráni zaznamenaniu predaja počas výpadku hlavného zariadenia. Dokumenty uložené v pokladnici by mali obsahovať servisnú knižku fiškálnej pokladnice. V tomto prípade sú nielen všetky opravy zapísaného zariadenia, ale aj informácie o fiškácii pokladnice alebo o zmene jej pamäte. V služobnom umení je potrebné zadať jedinečné číslo, ktoré daňový úrad pridelil pokladni, názov podniku a adresu priestorov, v ktorých sa suma uplatňuje. Všetky tieto tipy platia pre inšpekcie z daňového úradu. Akékoľvek opravy v povedomí a oprave pokladnice sú tiež súčasťou činnosti špecializovanej služby, s ktorou by mal mať každý podnikateľ využívajúci registračnú pokladnicu podpísanú zmluvu. Čo je dobré - mali by ste informovať daňový úrad o nejakej zmene servisného technika pokladníka. Predaj na fiškálnych sumách by mal fungovať nepretržite a pri úspešnom zaplnení pamäte pokladnice je potrebné vymeniť si názor za moderný, pričom si pamätajte, že si pamätáte pamäť. Čítanie pamäte pokladnice môže byť - rovnako ako jej zmena - vykonané výlučne a výlučne oprávnenou osobou. Okrem toho sa táto práca vykonáva v prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Od čítania fiškálnej pokladnice sa vyhotoví príslušný protokol, ktorého jedna kópia je určená daňovému úradu a druhá podnikateľovi. Tento protokol potrebuje, aby bol vedený spolu s inými dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho chyba môže viesť k uloženiu pokuty úradom.