Akweny milickie navrh pre prirodovedcov

Biosférická rezervácia Stawy Milickie - posledný výrečný pás, ktorý by sa nemal vynechať na trase exkurzií v Barycznej kotline. Čo by ste vedeli o jeho toposoch? Ktoré lokomotívy predurčujú toto konkrétne pozadie?Boi Milickie sú najobľúbenejšie zákutia trhliny Barycz. Spektrum konkrétnej ekosféry teraz vyvinulo neobvyklú fascináciu v devätnástom storočí, čo viedlo ku koncu tejto prírodnej rezervácie - jedného z najdôležitejších ornitologických pracovísk. Po otvorení v roku 1949 počítal približne 600 kilometrov štvorcových. Tento okres bol však podceňovaný frazeológiou. A výsledok? Len prírodná rezervácia Boi Milickie preniká do pôvodného rozsahu 5 rybníkových systémov (Stawno, Potasznia na juh, Rudawa Sułowska a Radziądz, zatiaľ čo Jamnik spolu s drobkami partizánskych skupín. Z pódia bol celý raz zhasnutý, čím sa rezerva opäť zastavila. Napriek súčasným železniciam je prírodná rezervácia Boi Milickie stále prírodným majetkom, ktorý by sa mal počas zápasu po Barycze Zapadlinovi ponúkať neobvyklá perora.